Hubungi kami

Institute for Leadership and Development Studies (LEAD) ialah sebuah badan pemikir yang ditubuhkan sejak 2015 untuk mempromosi alternatif penyelesaian dasar dan amalan kenegaraan berasaskan sistem pasaran.

Hubungi kami di LEAD Studies:

Alamat Surat-menyurat

5, Jalan 7/20, Seksyen 7
46050 Petaling Jaya, Malaysia

Emel rasmi

clement@lead.my

admin@lead.my

Nombor telefon

013-704 0915