Tentang LEAD

Tentang LEAD Malaysia

Institute for Leadership and Development Studies (LEAD) ialah sebuah badan pemikir yang ditubuhkan sejak 2015 untuk mempromosi alternatif penyelesaian dasar dan amalan kenegaraan berasaskan sistem pasaran. Sistem pasaran yang dimaksudkan ialah berteraskan prinsip-prinsip berikut:

Ahli Lembaga Pengarah

YB Amin Ahmad

Noor Amin Ahmad adalah Pengasas Institute for Leadership and Development Studies (LEAD) dan Anggota Parlimen Malaysia bagi parlimen Kangar. Dia kini sedang memberi khidmat untuk jawatankuasa pemandu bagi Jaringan Ahli Parlimen Muda Bank Dunia dan
pengerusi jangka masa panjang Kaukus Ahli Parlimen Muda untuk parlimen Malaysia.

Noor Amin Ahmad adalah Ahli Parlimen Malaysia bagi Kangar. Selepas menghabiskan pengajian beliau di salah sebuah universiti tempatan di Malaysia, beliau meneruskan minat terhadap dasar awam dan memperoleh pengalaman bekerja sebagai Pengurus Operasi dan Projek dengan Institut untuk Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi (IDEAS), sebuah badan pemikir terkemuka di Malaysia. Beliau juga merupakan penyelaras di Merdeka Center for Opinion Research untuk projek-projek penyelidikan bersama mengenai Islam dan demokrasi di Malaysia, Pegawai Komunikasi kepada Menteri Besar Selangor, negeri yang paling maju di Malaysia, Pengurus di Pusat Reformasi, sebuah badan pemikir yang diasaskan oleh Yang Berhormat Anwar Ibrahim dan seterusnya, mengasaskan badan pemikirnya sendiri iaitu Institut Kajian Kepimpinan dan Pembangunan (LEAD).

Sejak 2007, beliau telah mengarang 3 buah buku dan buku-buku tersebut telah diterjemahkan kepada lebih daripada 10 buku. Ratusan artikel pendapatnya mengenai pelbagai isu-isu dari agama, ekonomi, politik, persekitaran, pendidikan dan pentadbiran telah diterbitkan di media cetak dan media dalam talian.

Sejak 2007 juga, beliau sering dijemput untuk berkongsi buah fikirannya
mengenai pelbagai isu dalam beberapa rancangan bual bicara televisyen dan forum awam yang popular.

Clement O.

Clement Ong adalah ahli Lembaga Pengasas Institute for Leadership and Development Studies (LEAD). Beliau mendapat BSc. Kewangan dari Excelsior College, LLB dari University of London dan LLM dari Nottingham Trent University. Beliau kini merupakan penasihat korporat kanan syarikat Fortune China 500 dan tutor tadbir urus korporat di sebuah universiti swasta.

Beliau memiliki minat dalam kajian tentang perundingan dan penyelesaian konflik, tadbir urus korporat dan pasaran modal (capital market).

Usha Devi

Usha Devi K. Sabanayagam adalah seorang bekas wartawan. Beliau menyertai Amnesty International Malaysia (AIM) sebagai ahli pada tahun 2008.

Beliau menjadi ahli lembaga LEAD pada tahun 2011. Beliau telah terlibat dalam pekerjaan NGO dalam pelbagai kapasiti di Transparency International Malaysia, Center for Independent Journalism, Pusat Palang Palang Merah Denmark di Denmark dan kini bekerjasama dengan International Republican Institute (IRI). Beliau menetap di Kuala Lumpur dan telah mengusahakan projek Pembiayaan Politik, Kebebasan Maklumat dan Privasi Dalam Talian. Profil pekerjaannya sekarang di  IRI menekankan tentang pemerintahan demokratik dan kedaulatan undang-undang.

Beliau kini bergabung dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD), sebuah organisasi yang berpusat di UK yang memfokuskan pada demokrasi dan peranan Parlimen dalam demokrasi. Beliau adalah waki negara WFD di Malaysia dan berpusat di Kuala Lumpur.

Lulusan Sains Sosial Universiti Malaya, Usha juga memperoleh gelar MA dalam bidang Kewartawanan dari Ateneo De Manila University Filipina.

Medecci Lineil

Medecci Lineil adalah ahli lembaga pengasas Institute for Leadership and Development Studies (LEAD) setelah 3 tahun pengalaman berkhidmat sebagai eksekutif kanan dan pengurus projek dengan kumpulan pemikir libertarian yang dihormati di negara ini, Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi (IDEAS).

Pada masa ini, beliau adalah eksekutif kanan di sebuah syarikat perundingan yang berpusat di Perth, Australia yang bertanggungjawab menguruskan perniagaan di Malaysia, Kemboja, India dan Turki.

Medecci Lineil adalah ahli lembaga pengasas Institute for Leadership and Development Studies (LEAD), sebuah organisasi pemikir bebas yang mempromosikan dasar alternatif dan amalan kebangsaan berdasarkan sistem pasaran. Beliau bersama-sama mengasaskan badan pemikir ini pada tahun 2014 setelah 3 tahun pengalaman berkhidmat sebagai eksekutif senior dan pengurus projek dengan kumpulan pemikir libertarian yang dihormati di negara ini, iaitu Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi (IDEAS).

Sebelum bergabung dengan IDEAS, beliau merupakan pegawai penyelidik di Kajian Politik Untuk Perubahan, sebuah kumpulan pemikir penyelidikan di mana beliau terlibat dengan pelbagai tugas yang melibatkan penyediaan input dan dalam
menyelaraskan mesyuarat dan juga sesi taklimat Rang Undang-Undang untuk Anggota Parlimen Keadilan (PKR).

Pada masa ini, beliau adalah eksekutif kanan di sebuah syarikat perundingan yang berpusat di Perth, Australia yang bertanggungjawab terhadap perniagaan di Malaysia, Kemboja, India dan Turki. Dalam firma ini, beliau memantau usaha pengembangan firma ini ke arah pasaran-pasaran baru (emerging market). Firma ini memberikan khidmat nasihat dan konsultasi pelaburan untuk membantu perniagaan kecil, sederhana dan besar dalam memenuhi keperluan mereka dan mencapai matlamat kewangan mereka.

Selain itu, beliau juga menulis artikel untuk portal-portal berita dalam talian, surat khabar dan merupakan kolumnis New Sarawak Tribune. Medecci memiliki ijazah sarjana muda dalam pentadbiran awam dari Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah.

Penggerak LEAD

Tarmizi Anuwar

Pengurus Projek dan Operasi

tarmizi@lead.my

Rifqah Fadlin

Eksekutif Program

rifqah@lead.my

Hafizz Dzulkifli

Pengurus Penyelidik

hafizz@lead.my