Projek-projek Lain LEAD

Bengkel Kecekapan Governans

Ringkasan

Bengkel Kecekapan Governans telah berjaya dianjurkan pada 25-27 Oktober 2019 di Summit Hotel KL City Centre, Kuala Lumpur. Terima kasih kepada semua pihak yang telah menjayakan program ini terutamanya dua pembentang jemputan iaitu YB Jamaliah Jamaluddin, ADUN Bandar Utama dan Stephen Cima, Resident Program Director IRI di Malaysia. Begitu juga, para peserta yang ceria dan komited dengan hal ehwal governans.